ਫੈਕਟਰੀ ਟੂਰ

ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ

Office building
Office building1

ਵਰਕਸ਼ਾਪ

workshop9
workshop345
workshop4
workshop23
workshop2
workshop3

ਉਤਪਾਦਨ

production
production4
production3
production2